- Komerční sdělení -aktualne
zprávy

Rôzne typy kovania a jeho použitie

Výstuž možno nazvať základom, rámcom všetkých moderných budov. Je mimoriadne zriedkavé, aby sa akákoľvek stavebná technológia zaobišla bez výstužných tyčí a sieti. Betonárska oceľ formuje betónové výrobky, dodáva im pevnosť a vyrovnáva napätie.

Aby ventil mohol plne vykonávať svoje funkcie, musíte vedieť, ako ho vybrať. Pomôže klasifikácia produktov.

Klasifikácia podľa účelu a použitia

V závislosti od funkcie výstuže sa volí jej pevnosť, priemer a typ profilu. Pre pohodlie bola zavedená klasifikácia armatúr.

Ako už bolo uvedené, rám budov je tvorený výstužou. Toto je zložitý dizajn. Aby bol skutočne pevný a spoľahlivý, musíte zvážiť účel prútov a prútov:

• Pracovné – hlavný typ. Nachádza sa pozdĺž konštrukcie, formuje jej tvar, prekonáva všetky ťahové napätia, ktoré vznikajú ako pod vlastnou hmotnosťou konštrukcie, tak aj pod silou vonkajších vplyvov.

• Rozdeľovacie ventily – slúžia na rozloženie záťaže medzi pracovné tyče. Rozdeľovacie ventily sa najčastejšie vyrábajú vo forme drôtu, ktorý spája pracovné tyče na rozloženie napätia a zabránenie ich posunutiu pri vytváraní betónovej konštrukcie.

• Montážne kovanie – tento typ kovania je doplnkový a často sa po práci demontuje. Montážne armatúry spájajú pracovné a rozvodné ventily a poskytujú nehnuteľnosť.

Výber každého typu výstuže je určený výpočtami napätia, ktoré musí vydržať pri formovaní a používaní konštrukcie.

Použitie

Je veľmi drahé a neúčelné kupovať výstuž rovnakého priemeru a pevnostnej triedy pre celý rám. Preto je použitie armatúr rozdelené do dvoch typov:

• Napätie – absorbuje všetko napätie z napínania betónovej konštrukcie. Takáto výstuž je povinnou súčasťou rámu akejkoľvek budovy, mosta, stĺpov atď.

• Nenamáhané – najčastejšie používané pri konštrukcii priečne namáhaných ventilov. Nepociťuje stres a je zodpovedný len za formovanie. Takéto tvarovky môžu byť menej odolné, ale aj tak by sa mali vyberať podľa zaťaženia.

Existuje ďalšia klasifikácia tvaroviek, ktorá presnejšie popisuje jeho charakteristiky a fyzikálne vlastnosti. Zahŕňa klasifikáciu podľa pevnosti, typu profilu a spôsobu výroby a musí sa vybrať podľa technických charakteristík stavebného plánu. Vďaka tomu bude budova skutočne pevná a bezpečná.


Nářadí a sortiment do dílny je k dispozici ve vyhledávači technika24.cz.


PR článek

Další články autora