- Komerční sdělení -aktualne
zprávy

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii rastie

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Európskej únii sa v roku 2020 zvýšil na 37 percent z 34 percent v roku 2019.

V dnešnej správe o tom informoval štatistický úrad Eurostat. Najväčší podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe elektriny v rámci EÚ vykázalo Rakúsko, zatiaľ čo Česká republika patrila medzi päť krajín s najnižším podielom.

„Nie sme nepriatelia miestnych baníkov.“ Aktivisti demonštrujú za ukončenie ťažby v bani Turów

V Rakúsku obnoviteľné zdroje v roku 2020 pokrývali spotrebu elektriny zo 78 percent. Nad hranicou 70 percent bolo popri Rakúsku v EÚ iba Švédsko.

V Českej republike predstavoval podiel obnoviteľných zdrojov 15 percent. Nižší podiel v rámci EÚ vykázali iba Luxembursko, Maďarsko, Cyprus a Malta.

Miner is looking at conveyor

Viac ako z polovice pokrývali spotrebu elektriny z obnoviteľných zdrojov okrem Rakúska a Švédska aj Dánsko, Portugalsko, Chorvátsko a Lotyšsko.

V Nemecku predstavoval podiel obnoviteľných zdrojov 45 percent, na Slovensku 23 percent av Poľsku 16 percent.

Elektrina z obnoviteľných zdrojov v EÚ predvlani pochádzala z 36 percent z veterných elektrární. Podiel vodných elektrární na pokrytie spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov predstavoval 33 percent a podiel solárnych elektrární 14 percent. Zvyšok pripadal na biopalivá a ďalšie obnoviteľné zdroje.

PR článek

Další články autora