- Komerční sdělení -aktualne
zprávy

Čo má na starosti HR oddelenie radí 123jobs.sk

Práce, ktorú má vo firme na starosti HR oddelenie, často nie je veľmi vidieť. Napriek tomu je zásadný a dôležitá. Skratka HR vychádza z anglického human resources, teda ľudské zdroje. Preto sa tomuto odvetviu niekedy hovorí aj personalistika alebo riadenie ľudských zdrojov. Toto oddelenie rieši všetko, čo sa týka súčasných i budúcich zamestnancov. Čo všetko do toho patrí?

Proces od náboru po výpoveď

S pracovníkmi oddelenia riadenia ľudských zdrojov sa stretnete najskôr už pri pohovore a potom pri podpisovaní pracovnej zmluvy alebo pri výpovedi. Pracovníci HR oddelenia majú totiž na starosti riadenie takzvaného životného cyklu zamestnancov – teda všetko, čo sa okolo zamestnancov točí. Od náboru a najímania nových zamestnancov, cez vzdelávanie a ponúkanie benefitov tým existujúcim, teambuildingy a prepúšťania. Nejedná sa len o administratívnu prácu, pracovníci oddelenia riadenia ľudských zdrojov môžu veľmi významne zasahovať do diania aj stratégie celej firmy. Je pre nich dôležité poznať štruktúru a kultúru firmy a firemné ciele tak, aby tomu svoju prácu s ľuďmi mohli adekvátne prispôsobiť. Inzercia práce zadarmo je uchádzačom dostupná na novom job portáli 123jobs.sk.

Všetko, čo sa týka zamestnancov

Práca personálneho špecialistu nastáva ešte pred náborom. Správny personalista je pozorovateľ. Vie, čo ako vo firme funguje, čo treba vylepšiť a akých ľudí treba hľadať. Tieto znalosti potom spracováva pri definovaní požiadaviek na nových zamestnancov a spisovaní inzerátov. Väčšinou je to potom práve on, kto zbiera životopisy kandidátov na pracovnú pozíciu a stretáva sa s nimi pri pohovore. Úlohou je nájsť budúcich zamestnancov, ktorí budú mať dostatočné schopnosti a zručnosti, a zároveň zapadnú do tímu. Po nabratí zamestnancov sa o nich HR špecialista stará, snaží sa udržať ich motiváciu a spokojnosť. Spolupodieľa sa na rozhodovaní o výške základnej mzdy pre jednotlivé pozície, má na starosti firemné benefity a bonusové programy, nastavuje pravidlá firemnej kultúry a pomáha organizovať teambuildingy. Skrátka a dobre, jeho hlavným cieľom je blaho zamestnancov. Preto sa naň zamestnanci môžu kedykoľvek obrátiť, ak majú nejaký problém v pracovnej sfére a chcú pomôcť s jeho riešením.

PR článek

Další články autora